Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Sandmagasinet Enemossen

Fakta

Ägare: Lundin Mining
Belägen i Askersund kommun, Örebro län
Mineraler som bryts: Zink, koppar, bly och silver
Brytningsmetod: underjordsgruva
Deponerad anrikningssand: 0,8 Mt/år
Recipient: Ekershyttebäcken/Salaån
Avrinningsområde: 1,9 km2

om

Byggnadsår: Enemossen östra (E), 1976,
Enemossen östra (EE), 2016
Footprint areal: 1,5 km² E+EE
Lagringsvolym: E 12 Mm³, EE 7,4 Mm³
Höjning per år 1,5-3 m/år
Konsekvens klassifikation: B/2
Depositionsmetod: EE modifierad tappning
Efterbehandlingsplan: torrtäckning

Enemossen

Dammtyp: EE Nedåtströmsdamm
Dammhöjd: EE 18 m
Dammlängd: EE 1 000 m
Typ av utskov: Munkutskov

Klarningssjön
Footprint areal: 0,12 km²
Lagringskapacitet: 0,250 Mm³