Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Zinkgruvan Mining förser världen med basmetaller

En viktig del av den gröna omställningen

Hem / Hållbarhet

Metall- och mineralutvinnande industri är viktigare än någonsin. För att klara den gröna omställningen behöver samhället bli mer resurseffektivt och fossilfritt. Många av de tekniker som behövs för att möjliggöra den omställningen, så som vindkraftverk, solpaneler, batterier och elbilar, kräver tillgång till metaller och mineral.

Metaller är helt enkelt avgörande om Sverige ska minska sina utsläpp och nå det nationella målet om nettonollutsläpp till 2045. Återvinning av befintliga metaller är också viktigt för att möta efterfrågan, men det kommer inte att räcka. Utökad och hållbar brytning av metaller kommer att krävas för ett modernt och fossilfritt samhälle.

3 hållbara områden

1. Miljömässig hållbarhet

Zinkgruvan Minings ambition är att lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Arbetet drivs på många områden.

Bland annat arbetar vi för en mer effektiv energianvändning och all vår el kommer från förnybara källor. Vi tar även ansvar för att hela produktionscykeln från uppstart till avveckling sker på ett hållbart sätt.

Läs mer om vårt arbete för miljömässig hållbarhet

2. Ekonomisk hållbarhet

Zinkgruvan Mining är Askersunds kommuns största privata arbetsgivare och bidrar med de skatteintäkter företaget genererar till områdets välfärd.

Varje gruvarbetare genererar mellan tre och fyra jobb för entreprenörer och leverantörer. Zinkgruvan Mining behöver vara finansiellt starkt för att kunna fortsätta vara ett innovativt och ansvarstagande företag som bidrar till välstånd och samhällsutveckling.

Läs mer om vårt arbete för ekonomisk hållbarhet

3. Social hållbarhet

Zinkgruvan Mining ska vara en säker och attraktiv arbetsplats. Vi vill också utöva ett positivt inflytande på våra affärspartners och vår närmiljö.

Hälsa och säkerhet för våra medarbetare och underleverantörer kommer i första hand i allt vi gör.

Som ett ledande företag inom hälsa och säkerhet främjar vi människors välbefinnande på våra verksamhetsorter.

Läs mer om vårt arbete för social hållbarhet