Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Om oss

Del av en internationell koncern

Hem / Om oss

Zinkgruvan Mining bildades 1995 och driver Sveriges sydligaste underjordsgruva, belägen i samhället Zinkgruvan två mil från Askersund och sex mil söder om Örebro.  Vi är drygt 460 medarbetare och anställer även ett hundratal entreprenörer.

Gruvan har varit i kontinuerlig produktion sedan 1857 och producerar idag koncentrat av zink, bly och koppar i världsklass. Även silver utvinns i ett senare skede ur blykoncentratet. Våra koncentrat säljs framför allt till kunder i Europa.

Malmproduktionen under 2023 blev 1,38 miljoner ton producerad malm. Vinsten före skatt för 2023 blev 0,5 miljarder och omsättningen cirka 2,4 miljarder kronor.

Sedan 2004 ingår Zinkgruvan Mining som ett helägt dotterbolag inom Lundin Mining koncernen. Lundin Mining har sitt huvudkontor i Kanada och har gruvor på tre olika kontinenter. Läs mer om Lundin Mining genom att klicka på knappen nedan.

Vad vi ska göra

Zinkgruvan Mining har tagit fram en företagsstrategi som sträcker sig fram till år 2027. Syftet med strategin är att säkerställa att företaget fortsätter vara en säker och konkurrenskraftig gruva med liten påverkan på miljön.

Läs mer om strategi, mål och värderingar.

Våra produkter

Zinkgruvan Mining bryter och anrikar malm. Slutprodukten är tre olika sorters koncentrat av bly, zink och koppar. Vi säljer i vår tur vidare koncentraten till kunder runt om i Norden och Europa som smälter och fortsätter förädlingsprocessen.

Läs mer om våra produkter

Arbetsmiljö och säkerhet

Zero Harm är samlingsbegreppet för allt vårt säkerhetsarbete. Allt arbete som görs för att ingen ska bli skadad eller sjuk på jobbet. Dit når vi om vi arbetar säkert, det vill säga om vi har en bra säkerhetskultur.

Läs mer om arbetsmiljö och säkerhet
Zinkgruvan_MG_0579

Bli en del av The Underground Movement

Vill du känna att ditt jobb är betyder något? När du jobbar med oss så är du med och bidrar till att möjliggöra klimatomställningen. Du bidrar också till att både förvalta ett arv i form av en lång företagshistoria, men även till att vidareutveckla vår verksamhet för framtiden. Det gör vi tillsammans. Vi jobbar alla för samma företag och mot samma mål. Vi hjälper alltid varandra när det behövs. När du jobbar med oss är du en del av The Underground Movement.