Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Zinkgruvan Mining

Everyday Metals

Vi på Zinkgruvan Mining bryter och producerar metaller som behövs för att göra våra moderna och hållbara liv möjliga. Våra slutprodukter är koncentrat av zink, bly och koppar som säljs på den globala metallmarknaden.

Vad vi ska göra

Genom ansvarsfull gruvdrift med fokus på säkerhet och miljö skapar vi mervärde för våra medarbetare, närboende, aktieägare och övriga intressenter.

Zinkgruvan Mining har tagit fram en företagsstrategi som sträcker sig fram till år 2028. Syftet med strategin är att säkerställa att företaget fortsätter vara en säker och konkurrenskraftig gruva med liten påverkan på miljön.

Den svenska gruvan – en del av omställningen för en hållbar värld

Zinktrycket

Två gånger per år utkommer ”Zinktrycket” – en informationstidning om oss på Zinkgruvan Mining. Här kan du läsa massor av spännande reportage om vår verksamhet!

460

Så många är vi som jobbar på Zinkgruvan Mining. Drygt 20 procent av oss är kvinnor.

1857

Då startade gruvverksamheten Zinkgruvan av det belgiska bolaget Vieille Montagne

2004

Då blev Zinkgruvan Mining en del av Lundin Mining. Att vara en del av en internationell koncern ger många spännande utvecklingsmöjligheter.

2035

Tills dess ska vi ha en fossilfri gruvproduktion.