Nyheter

2021-09-20 Den biologiska mångfalden inventeras vid Enemossen
2021-07-19 Zinkgruvan Mining genomför ny invånarundersökning
2021-06-03 Zinkgruvan Mining and Mobilaris. The digital mine built on LTE with full site coverage. 
2021-04-20 Zinkgruvan Mining och Askersunds kommun fortsätter samarbete runt unik samhällssatsning för att stötta lokala företagare.
2021-03-11 Zinkgruvan Mining ansöker om att inkludera Dalbyfyndigheten i nuvarande miljötillstånd.
2021-03-10 Ny milstolpe på Zinkgruvan Minings automationsresa
2021-03-04 Inbjudan till skriftligt samråd inför ansökan om ändringstillstånd
2020-12-02 Unikt entreprenörsprogram leder till samarbete för att digitalisera handeln i Askersund.  
2020-11-11 Zinkgruvan Mining med och skapar gruvnätverk i Bergslagen

Äldre nyheter här

Sekretesspolicy