Helikopterburna mätningar i södra Örebro län och norra Östergötland.

Läs mer här

.

.

Nyheter

2022-11-29 Så designades den helsvenska bilen ”Logiskt att den görs här”.

2022-10-19 Zinkgruvan Mining beviljas ändringstillstånd

2022-10-18 Kunskap som räddar liv

2022-06-22 Nytt nummer av Zinktrycket ute nu!
2022-05-30 Charlotte pratar biologisk mångfald i eu-parlamentet
2022-05-04 Zinkgruvan Mining bjuder in till digitalt dialogmöte i Zinkgruvan
2022-04-22 Samverkan i fokus för Zinkgruvan Minings entreprenörsprogram ”Zinkgruvan Mining re:think”.
2022-04-22 Efterbehandlingsprojekt vid Storlidengruvan
2022-04-19 Zinkgruvan Mining re:think startar igen
2021-09-20 Den biologiska mångfalden inventeras vid Enemossen
2021-07-19 Zinkgruvan Mining genomför ny invånarundersökning
2021-06-03 Zinkgruvan Mining and Mobilaris. The digital mine built on LTE with full site coverage. 
2021-04-20 Zinkgruvan Mining och Askersunds kommun fortsätter samarbete runt unik samhällssatsning för att stötta lokala företagare.
2021-03-11 Zinkgruvan Mining ansöker om att inkludera Dalbyfyndigheten i nuvarande miljötillstånd.
2021-03-10 Ny milstolpe på Zinkgruvan Minings automationsresa
2021-03-04 Inbjudan till skriftligt samråd inför ansökan om ändringstillstånd
2020-12-02 Unikt entreprenörsprogram leder till samarbete för att digitalisera handeln i Askersund.  
2020-11-11 Zinkgruvan Mining med och skapar gruvnätverk i Bergslagen
 

Äldre nyheter här

Sekretesspolicy