Anrikning

Ovan jord mals malmen ned till 1 millimeter i storlek. Därefter delas den malda malmen upp i flotationstankar fyllda med vatten. Därefter tillförs kemikalier och sedan tillförs luft underifrån vilket gör att mineralerna flyter upp till ytan och bildar ett skum medans gråberget sjunker till botten. Skummet med mineralet samlas ihop och vattnet avlägsnas med hjälp av filter som pressar ur vattnet. Kvar blir tre finkorniga koncentrat – zinkkoncentrat, blykoncentrat och kopparkoncentrat.

Medarbetare i anrikningsverket