Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hem / Om oss / Strategi och mål

Strategi, mål och värderingar

Zinkgruvan Mining har tagit fram en företagsstrategi som sträcker sig fram till år 2028. Syftet med strategin är att säkerställa att företaget fortsätter vara en säker och konkurrenskraftig gruva med liten påverkan på miljön.

Nuläge

Zinkgruvan Mining har under lång tid varit en säker och lönsam gruva med goda marginaler och stabil produktion. Produktiviteten står sig förhållandevis bra gentemot våra likvärdiga konkurrenter. Vi har stora möjligheter att utöka produktionen till 1,5 miljoner ton och att eventuellt använda den extra kapaciteten till att bryta och producera mer koncentrat av koppar. Vi har även bra geologiska förutsättningar för fortsatt expansion av den nuvarande gruvan.

Mål till 2028

  • Säker, förutsägbar och hållbar metallproduktion vid 1.5 miljoner ton per år.
  • Mer lönsam än 50% av våra konkurrenter.
  • LOM mer än 15 år

Vår vision och våra värdeord

Genom ansvarsfull gruvdrift med fokus på säkerhet och miljö skapar vi mervärde för våra medarbetare, närboende, aktieägare och övriga intressenter.

Hela vår verksamhet genomsyras av våra fyra värderord.

säkerhet_red

Säkerhet
Hälsa och säkerhet har högsta prioritet i allt vi gör.

Respekt_red

Respekt
Vi anammar mångfald, öppen dialog, samarbete och inkluderar alla.

Integritet_red

Integritet
Vi gör det som är rätt och håller vad vi lovar.

Fortrafflighet_red

Förträfflighet
Vi ställer höga krav, utmanar oss själva och levererar överlägsna prestationer.