Information till närboende

Hem / Information till närboende

Kontakta oss gärna!

Vår vision är att genom ansvarsfull gruvdrift med fokus på säkerhet och miljö skapa mervärde för våra medarbetare, närboende, aktieägare och övriga intressenter. Därför är det självklart för oss att ha en öppen dialog med dig som bor i Zinkgruvan och att göra vad vi kan för att vår verksamhet ska påverka närmiljön så lite som möjligt.  Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter!

Sprängtider

Dessa sprängtider gäller från och med 2020-11-23

Måndag – Fredag 06.00 – 06.20, 15.10 – 15.30, 22.00 – 22.20

Lördag – Söndag 06.00 – 06.20, 16.40 – 17.00

3 hållbara områden

1. Miljömässig hållbarhet

Zinkgruvan Minings ambition är att lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Arbetet drivs på många områden.

Bland annat arbetar vi för en mer effektiv energianvändning och all vår el kommer från förnybara källor. Vi tar även ansvar för att hela produktionscykeln från uppstart till avveckling sker på ett hållbart sätt.

Läs mer om vårt arbete för miljömässig hållbarhet

2. Ekonomisk hållbarhet

Zinkgruvan Mining är Askersunds kommuns största privata arbetsgivare och bidrar med de skatteintäkter företaget genererar till områdets välfärd.

Varje gruvarbetare genererar mellan tre och fyra jobb för entreprenörer och leverantörer. Zinkgruvan Mining behöver vara finansiellt starkt för att kunna fortsätta vara ett innovativt och ansvarstagande företag som bidrar till välstånd och samhällsutveckling.

Läs mer om vårt arbete för ekonomisk hållbarhet

3. Social hållbarhet

Zinkgruvan Mining ska vara en säker och attraktiv arbetsplats. Vi vill också utöva ett positivt inflytande på våra affärspartners och vår närmiljö.

Hälsa och säkerhet för våra medarbetare och underleverantörer kommer i första hand i allt vi gör.

Som ett ledande företag inom hälsa och säkerhet främjar vi människors välbefinnande på våra verksamhetsorter.

Läs mer om vårt arbete för social hållbarhet