Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hem / Information till närboende / Invånarundersökning

Invånarenkäter visar på högt förtroende och acceptans

Vi på Zinkgruvan Mining efterfrågar regelbundet återkoppling från våra närboende. Ett av sätten vi gör det på är genom att skicka ut en enkät. Frågorna handlar bland annat om hur man upplever sina kontakter med företaget, vårt miljöarbete och våra samhällssatsningar. Dessa enkäter visar på ett högt förtroende och en hög acceptans för vår verksamhet. Det är vi förstås mycket glada för, samtidigt som vi vet att det inte är något vi ska ta för givet, utan att vi ska fortsätta jobba med att utveckla vår verksamhet och våra arbetsmetoder.

Efter varje enkät går företagets ledning igenom resultatet och är mycket tacksamma för återkopplingen.

Nästa enkät kommer göras: maj 2024.