Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hem / Information till närboende / Samråd och prövotidsutredningar

Samråd och prövotidsutredningar

Här publicerar vi Zinkgruvan Minings senaste samrådshandlingar. Samråd är en lagstadgad process och är en viktig inledande del av arbetet med att ta fram en ansökan om tillstånd enligt miljöbalken. Samråd ska ske i god tid innan en ansökan lämnas in till myndigheten som ska pröva ansökan enligt miljöbalken, i syfte att uppnå en bra och relevant utformning av denna med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning.

Som stöd för dialogen i samrådet tas ett underlag fram, som bland annat beskriver den planerade verksamhetens tänkta omfattning och utformning samt aktuella utredningsområden. Det beskriver också vilken miljöpåverkan som verksamheten kan ge upphov till.

Det är viktigt för oss på Zinkgruvan Mining att samråda med våra intressenter och vi svarar gärna på frågor om vår verksamhet.

Pågående prövotidsutredningar

För att driva Zinkgruvan Minings verksamhet krävs tillstånd enligt miljöbalken. Tillståndsprövningen utgör en viktig kontroll där myndigheter och allmänhet får möjlighet att granska en verksamhets miljökonsekvenser. I Zinkgruvan Minings tillstånd finns flera villkor som reglerar hur verksamheten får bedrivas.

Av olika skäl kan det vara svårt att förutse vissa delar av verksamhetens framtida miljöpåverkan. Den tillståndsprövande myndigheten kan då besluta att vissa villkorsfrågor skjuts upp under en prövotid. Under prövotiden ska verksamheten utreda och undersöka den uppskjutna frågan närmare.

Zinkgruvan Mining arbetar just nu med två prövotidsutredningar som syftar till att erhålla slutliga villkor för vatten och damning. Halvårsvis publicerar vi uppdateringar runt utredningarna här på hemsidan. Kontakta oss gärna om du har frågor om våra prövotidsutredningar.

Samråd

2021

2021-03-04 Samradshandling-Ansokan-om-Andringstillstand-20210303

2019

2019-02-12 Samrådsunderlag-BK-Flaxen-1_2019-02-12

2018

2018-11-07 Samrådshandling-BK-Dalby-2018_11_02

Prövotidsutredning

December 2022

Presentation U2 1 221201

Maj 2022

Presentation samråd U2_220519_FINAL

December 2021

ZM_Provotidsutredningar

Maj 2021

Halvarsavstamning-provotidsvillkor-December-2021.