Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Seismik

En seismisk händelse sker när det naturliga tryck som finns i berget omfördelas och i sin tur ger upphov till rörelser i berget. Seismiska händelser kan bero på geologiska händelser men kan också ha sitt ursprung i gruvdrift. De rörelser som uppstår på grund av gruvdriften är för det mesta små.

Vibrationer

En vibration är en svängningsrörelse som uppstår i samband med att vi spränger under jord eller som uppstår på grund av annan seismisk aktivitet. Storleken på vibrationerna vid markytan beror på flera faktorer, som till exempel djup, sprängningens storlek och bergets sammansättning.