Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ett hållbart entreprenörsprogram

Zinkgruvan Mining re:think

Samhällsansvar är viktigt för Zinkgruvan Mining och när företaget arbetade fram en plan för sitt samhällsengagemang blev det tydligt att satsningar på företagande och entreprenörskap är bland det som ger mest positiva och långsiktiga effekter i närsamhället. Med satsningen på Zinkgruvan Mining re:think vill Zinkgruvan Mining i nära samarbete med Askersunds kommun främja lokalt företagande och entreprenörskap och bygga ett samhälle som är rustat för förändringar. Satsningen på entreprenörsprogrammet sker i nära samverkan med Askersunds kommun.

Det är social hållbarhet på riktigt! Programmet är kostnadsfritt för alla deltagare och skräddarsys efter de företagare som deltar, men består av tre huvuddelar: kompetensutveckling, affärsutveckling och coachning.

Satsningen har pågått under fyra säsonger sedan 2019 och det är ett gediget program som har bidragit till att flera lokala företag har både överlevt pandemin och lyckats växla upp.

3 hållbara områden

1. Miljömässig hållbarhet

Zinkgruvan Minings ambition är att lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Arbetet drivs på många områden.

Bland annat arbetar vi för en mer effektiv energianvändning och all vår el kommer från förnybara källor. Vi tar även ansvar för att hela produktionscykeln från uppstart till avveckling sker på ett hållbart sätt.

Läs mer om vårt arbete för miljömässig hållbarhet

2. Ekonomisk hållbarhet

Zinkgruvan Mining är Askersunds kommuns största privata arbetsgivare och bidrar med de skatteintäkter företaget genererar till områdets välfärd.

Varje gruvarbetare genererar mellan tre och fyra jobb för entreprenörer och leverantörer. Zinkgruvan Mining behöver vara finansiellt starkt för att kunna fortsätta vara ett innovativt och ansvarstagande företag som bidrar till välstånd och samhällsutveckling.

Läs mer om vårt arbete för ekonomisk hållbarhet

3. Social hållbarhet

Zinkgruvan Mining ska vara en säker och attraktiv arbetsplats. Vi vill också utöva ett positivt inflytande på våra affärspartners och vår närmiljö.

Hälsa och säkerhet för våra medarbetare och underleverantörer kommer i första hand i allt vi gör.

Som ett ledande företag inom hälsa och säkerhet främjar vi människors välbefinnande på våra verksamhetsorter.

Läs mer om vårt arbete för social hållbarhet