Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vår historia

Vi bygger vidare på ett arv

Hem / Om oss / Historia

Zinkgruvan Mining som företag är knappt 30 år gammalt. Men vi driver vår verksamhet i en gruva som är betydligt äldre än så. Gruvan i Zinkgruvan är en av de gruvor i Sverige som har varit i drift allra längst – ända sedan 1857. Här kan du läsa om gruvans långa historia innan dess.

1857 var starten för en industriepok i södra delen av Närke. När den belgiska jättekoncernen Vieille Montagne kom till området i mitten av 1800-talet såg de potentialen. Belgiska ingenjörer strömmade in i området och satte igång ett jätteprojekt och en samhällsuppbyggnad som var ovanlig i dess omfång under denna tid. En gruva anlades i det område som idag kallas Zinkgruvan. Därifrån drogs en järnväg till det intilliggande samhället Åmmeberg. I Åmmeberg byggde Vieille Montagne upp en anrikningsverksamhet och utskeppningshamn.

I mitten av 1970-talet lade Vieille Montagne ned sin verksamhet i Åmmeberg och flyttade all verksamhet till Zinkgruvan. 1995 sålde Vieille Montagne gruvan till det australienska bolaget North Ltd och i samband med det bildades företaget Zinkgruvan Mining. I dag är det fortfarande Zinkgruvan Mining som äger och driver verksamheten i Zinkgruvan.

Viktiga årtal

Den Belgiska gruvkoncernen Vieille Montagne köper orten Åmmeberg med närliggande gruvfält. Bolaget startar upp en gruvverksamhet och en stor samhällsbygnation med bland annat skola, sjukhus och bostäder.

Zinkgruvan Minings historia

Flotationsmetoden introduceras.

För första gången blir det enligt svensk lag lagligt att anställa kvinnor under jord.

Rita Andersson var en av de första kvinnorna att jobba under jord i Zinkgruvan.

  • Vieille Montagne säljer Zinkgruvan till det australienska bolaget North Ltd.
  • Företaget Zinkgruvan Mining bildas.

North Ltd, och därmed också Zinkgruvan Mining, blir uppköpt av gruvkoncernen Rio Tinto.

Zinkgruvan Mining blir först i Sverige med att använda pastatekniken, det vill säga att fylla igen utbrutna rum med en blandning av cement, anrikningssand och vatten.

Lundin Mining köper Zinkgruvan Mining av Rio Tinto.

  • För första gången går det att köra ner i gruvan via en bilväg.
  • För första gången bryts koppar i Zinkgruvan.

Zinkgruvan Mining får tillstånd att påbörja brytning i den så kallade dalbymineraliseringen, en förlängning av gruvan under jord.

Zinkgruvan Minings första direktör

Otto Schwarzmann – Zinkgruvans första direktör

Otto Schwarzmann var en ung ingenjör från Baden i Tyskland som i mitten av 1850-talet fick uppdraget av det belgiska gruvbolaget Viellie Montagne att åka till Sverige för att utvärdera zinkgruvorna på Åmmebergs egendom. Kunde det vara någonting att satsa på? Han blev kvar i Sverige några månader och överlämnade sedan en rapport till moderbolaget där han bland annat skriver “Gruvornas förmånliga belägenhet, deras flödande rikedom på god zink,- koppar,- och järnmalm och de yttersta gynnsamma betingelser för brytning samverkar att göra den planerade svenska gruvaffären till en av de lyckosammaste och säkert mest storslagna som någonsin erbjudits Viellie Montagne”.

Med Schwarzmanns rapport som underlag köpte Vieille Montagne den 4 augusti 1857 Åmmeberg med omgivande gruvfält. Otto Schwarzmann skickades tillbaka till Sverige för att att leda det bolag som nu byggdes från grunden i Åmmeberg och Zinkgruvan. Här drog han nu igång ett gigantiskt samhällsbygge. Vägar, järnväg, hamn, kontor, skola, sjukhus, casino och bostäder uppfördes. Bolaget blev känt över hela Sverige för sitt moderna tänk när det gällde samhällsansvar. 1885 pensionerade han sig och flyttade hem till Baden och hade då lett företaget i 28 år.