Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hem / Om oss / Ledningsgrupp

Ledningsgrupp

Staffan Sandström är verkställande direktör för Zinkgruvan Mining sedan 2019. Han har det övergripande ansvaret för verksamheten. Verksamheten är uppdelad i ett antal avdelningar. Avdelningscheferna utgör tillsammans med verkställande direktör företagets ledningsgrupp.

Staffan Sandström, VD
Staffan Sandström, VD
Charlotte Odenberger, anrikningschef
Charlotte Odenberger, anrikningschef
Ronny Frimodig, verksamhetsutvecklingschef
Ronny Frimodig, verksamhetsutvecklingschef
Christian Erhard, inköpschef
Christian Erhard, inköpschef
Craig Griffiths, gruvchef
Craig Griffiths, gruvchef
Inger Frost Kristensen, tf. hållbarhetschef
Inger Frost Kristensen, tf. hållbarhetschef
Lars Bengtsson, arbetsmiljöchef
Lars Bengtsson, arbetsmiljöchef
Andreas Ridderström, ekonomichef
Andreas Ridderström, ekonomichef
Elisabeth Styffe, interim IT-chef
Elisabeth Styffe, interim IT-chef
Per-Anders Ivarsson, personalchef
Per-Anders Ivarsson, personalchef