Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hem / Om oss / Arbetsmiljö och säkerhet

Utbildning, information och medvetenhet

Arbetsmiljö och säkerhet

Zero Harm är samlingsbegreppet för allt vårt säkerhetsarbete. Allt arbete som görs för att ingen ska bli skadad eller sjuk på jobbet. Dit når vi om vi arbetar säkert, det vill säga om vi har en bra säkerhetskultur.

Kultur handlar om våra beteenden, attityder och värderingar. Alltså har vi en bra säkerhetskultur när vi arbetar på ett säkert sätt. 

Det betyder att vi tar ansvar för vår egen och varandras säkerhet, att vi avbryter ett arbete om det inte kan utföras på ett säkert sätt, att vi identifierar, åtgärdar och rapporterar risker, följer säkerhetsregler och säger till om vi ser något som inte görs på ett säkert sätt. 

Zinkgruvan Mining investerar kraftfullt i obligatoriska utbildningar, information och på att göra säkerhet till en naturlig del av det dagliga arbetet. Målet är att höja medvetenheten, förändra attityder och riskbeteenden och att skapa en säkerhetskultur mot det långsiktiga målet noll olycksfall.