Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hem / Information till närboende / Nedfallande stoft

Nedfallande stoft

Som en del av vårt kontinuerliga miljöarbete mäter vi det nedfallande stoft, eller damning, som vår verksamhet ger upphov till.
Det görs genom att vi har placerat ut ett antal behållare, så kallade NILU-trattar, runt om vår verksamhet. Innehållet i dessa samlas in och analyseras månadsvis.

Resultatet redovisas i våra årliga miljörapporter och till tillsynsmyndigheten.

Nedan redovisas årsgenomsnittet avseende stoftnedfall för åren 2020-2023 och var NILU-trattarna är placerade.

 

Oranga punkter visar placering av NILU-trattar runt Zinkgruvan Minings industriområde i Zinkgruvan.


Orange punkt visar placering av NILU-tratt vid sandmagasinet Enemossen.


Så här ser en NILU-tratt ut