Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Vi satsar på vårt närsamhälle

Vad sponsrar Zinkgruvan Mining?

Sponsringen ska medverka till att skapa attraktiva och hållbara samhällen för våra nuvarande och kommande medarbetare och för medborgarna på våra verksamhetsorter.

Vi premierar även föreningar och samarbetspartners som arbetar med att främja mångfald och har ett aktivt hållbarhetstänk.

Våra fokusområden är:

  • Ungdomsidrott och kultur för unga. Aktivera barn och ungdomar, med riktade satsningar mot tjejer.
  • Entreprenörskap och innovation. För att minska beroendet av Zinkgruvan Mining och bygga ett robust och starkt närsamhälle, samt bygga broar med både lokala och regionala aktörer.
  • Utbildning. Verka för en bra skola, med fokus på teknikämnen.
  • Mångfald och jämställdhet.
  • Hållbarhetsperspektivet ska vara en del av alla satsningar vi gör.