Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hem / Hållbarhet / Ekonomisk hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Zinkgruvan Mining är Askersunds kommuns största privata arbetsgivare och bidrar med de skatteintäkter företaget genererar till områdets välfärd. Varje gruvarbetare genererar mellan tre och fyra jobb för entreprenörer och leverantörer.

Zinkgruvan Mining behöver vara finansiellt starkt för att kunna fortsätta vara ett innovativt och ansvarstagande företag som bidrar till välstånd och samhällsutveckling.

Effektiv användning av naturresurser

Gruvan har varit igång i 167 år! Det om något vittnar om en långsiktig, hållbar satsning. Vi utnyttjar den resurs vi har, vilket är ett ansvarsfullt sätt att bedriva gruvdrift på.

Lönsamhet grunden för hållbarhet

Priset på vår produkt sätts av världsmarknaden. Vi kan aldrig påverka prissättningen av basmetaller. Vi kan heller inte göra vår produkt mer attraktiv genom t ex god design eller flashig marknadsföring. Det ena vi kan påverka är våra egna kostnader. Därför har vi ett ständigt fokus på att hålla kostnaderna nere.

Vår vision är att fortsätta driva verksamheten i många år till och samtidigt bidra till att bygga välfärd i vårt närsamhälle.

3 hållbara områden

1. Miljömässig hållbarhet

Zinkgruvan Minings ambition är att lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Arbetet drivs på många områden.

Bland annat arbetar vi för en mer effektiv energianvändning och all vår el kommer från förnybara källor. Vi tar även ansvar för att hela produktionscykeln från uppstart till avveckling sker på ett hållbart sätt.

Läs mer om vårt arbete för miljömässig hållbarhet

2. Ekonomisk hållbarhet

Zinkgruvan Mining är Askersunds kommuns största privata arbetsgivare och bidrar med de skatteintäkter företaget genererar till områdets välfärd.

Varje gruvarbetare genererar mellan tre och fyra jobb för entreprenörer och leverantörer. Zinkgruvan Mining behöver vara finansiellt starkt för att kunna fortsätta vara ett innovativt och ansvarstagande företag som bidrar till välstånd och samhällsutveckling.

Läs mer om vårt arbete för ekonomisk hållbarhet

3. Social hållbarhet

Zinkgruvan Mining ska vara en säker och attraktiv arbetsplats. Vi vill också utöva ett positivt inflytande på våra affärspartners och vår närmiljö.

Hälsa och säkerhet för våra medarbetare och underleverantörer kommer i första hand i allt vi gör.

Som ett ledande företag inom hälsa och säkerhet främjar vi människors välbefinnande på våra verksamhetsorter.

Läs mer om vårt arbete för social hållbarhet