Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Hem / Hållbarhet / Social hållbarhet

Social hållbarhet

Zinkgruvan Mining ska vara en säker och attraktiv arbetsplats. Vi vill också utöva ett positivt inflytande på våra affärspartners och vår närmiljö. Hälsa och säkerhet för våra medarbetare och underleverantörer kommer i första hand i allt vi gör. Som ett ledande företag inom hälsa och säkerhet främjar vi människors välbefinnande på våra verksamhetsorter.

Säkerhet, respekt och mångfald

Vårt sociala ansvar betyder att vi agerar långsiktigt, visar respekt och sätter säkerheten först. Ända sedan Zinkgruvan började sin verksamhet har vi varit en internationell arbetsplats. Inledningsvis med belgare och tyskar, senare med både internationellt verksamma entreprenörer och medarbetare som arbetskraftsinvandrat från olika länder. På 1970-talet började de första kvinnorna arbeta under jord, och idag är företaget en arbetsplats med män och kvinnor på alla positioner. Vi tror att mångfald och jämställdhet bidrar till att öka verksamhetens lönsamhet och ställning som en attraktiv arbetsgivare. Därför arrangerar vi varje år Lakeside Pride Askersund tillsammans med Askersunds kommun och jobbar kontinuerligt med normer och spelregler på våra arbetsplatser.

3 hållbara områden

1. Miljömässig hållbarhet

Zinkgruvan Minings ambition är att lämna ett så litet ekologiskt fotavtryck som möjligt. Arbetet drivs på många områden.

Bland annat arbetar vi för en mer effektiv energianvändning och all vår el kommer från förnybara källor. Vi tar även ansvar för att hela produktionscykeln från uppstart till avveckling sker på ett hållbart sätt.

Läs mer om vårt arbete för miljömässig hållbarhet

2. Ekonomisk hållbarhet

Zinkgruvan Mining är Askersunds kommuns största privata arbetsgivare och bidrar med de skatteintäkter företaget genererar till områdets välfärd.

Varje gruvarbetare genererar mellan tre och fyra jobb för entreprenörer och leverantörer. Zinkgruvan Mining behöver vara finansiellt starkt för att kunna fortsätta vara ett innovativt och ansvarstagande företag som bidrar till välstånd och samhällsutveckling.

Läs mer om vårt arbete för ekonomisk hållbarhet

3. Social hållbarhet

Zinkgruvan Mining ska vara en säker och attraktiv arbetsplats. Vi vill också utöva ett positivt inflytande på våra affärspartners och vår närmiljö.

Hälsa och säkerhet för våra medarbetare och underleverantörer kommer i första hand i allt vi gör.

Som ett ledande företag inom hälsa och säkerhet främjar vi människors välbefinnande på våra verksamhetsorter.

Läs mer om vårt arbete för social hållbarhet