Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Brytning

All brytning i Zinkgruvan sker under jord på mellan 350 och 1 400 meters nivå.

Huvudnivån – där verkstäder, kontor och matsal finns – hittas idag på 800 meters djup, men det fick också en verkstad och kontor på 1 140 meters djup.

För att kunna bryta malmen drivs orter, det vill säga tunnlar, till och inuti malmen. Tak och väggar i orterna förstärks genom bergbultning och betongsprutning. Malmen sprängs loss och efter att ha krossats underjord, fraktas malmen upp till marknivå med hiss.

I gruvan finns ett 4G-mobilnät. Det möjliggör att fler och fler av arbetsmomenten sker via fjärrstyrning, vilket betyder att den som kör en maskin sitter på ett kontor och styr istället för att sitta i maskinen.