Brytning

All brytning i Zinkgruvan sker under jord på mellan 350 och 1 350 meters nivå.

Huvudnivån – där verkstäder, kontor och matsal finns – hittas idag på 800 meters djup.

För att kunna bryta malmen drivs orter, det vill säga tunnlar, till och inuti malmen. Tak och väggar i orterna förstärks genom bergbultning och betongsprutning. Malmen sprängs loss och efter att ha krossats underjord, fraktas malmen upp till marknivå med hiss.