Transport

Koncentraten transporteras på täckta lastbilar till Otterbäckens hamn i Vänern. I Otterbäcken lastas koncentraten på fartyg med en maxlast på 4 000 ton. Fartygen tar sig via Göta Kanal och Göta Älv vidare till hamnar i norra Sverige, Finland, Norge och västra Europa för transport till våra kunder. I snitt avgår det ett fartyg med koncentrat i veckan från Otterbäcken.