Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Prospektering

Prospektering handlar om att identifiera, prioritera, undersöka och analysera mineralfyndigheter för att utreda förutsättningarna för eventuell gruvdrift. Tack vare vårt långsiktiga, i första hand gruvnära, prospekteringsarbete fortsätter vi utveckla vår verksamhet och kan garantera tillgången av metaller för lång tid framöver. Prospektering kan göras på många olika sätt, som exempel genom att ta jordprover, genom helikopterburna mätningar och borrning.