Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Årets andra nummer av informationstidningen Zinktrycket

Publicerat den: 2023-12-20

I tidningen Zinktrycket belyser vi nyheter från företaget, lyfter goda exempel och engagerade medarbetare. Vi blickar både bakåt och framåt – och utåt i världen.

I det nya numret av Zinktrycket kan du bland annat läsa om vår stora ombygnation till en helt ny flotationsprocess i vårt anrikningsverket. Du kan även följa med ut i fält och träffa våra medarbetare som arbetar med att borra över 600 meter djupa ventilationsschakt för att möjliggöra underjordsexpansionen mot en ny malmkropp.

Läs här:

Zinktrycket #2, 2023.