Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Först i Sverige med att bara bygga nedströmsdammar

Publicerat den: 2023-04-27

​Efter en lång tid av förberedelser, tillståndsansökningar, miljöinventeringar av växt och djurliv, designarbete med mera har arbetet med vår nya del av sandmagasinet Enemossen norra börjat ta fart. Olof Slatte, deponeringstekniker, berättar vad som hänt det senaste månaderna, vilket arbete som pågår nu och framåt.


Olof Slatte, Deponeringstekniker Zinkgruvan Mining

– I slutet av förra året påbörjades arbetet med att röja sly manuellt för att förbereda marken där träd skulle tas ner. Vi har tagit ner 55 hektar skog vilket motsvarar drygt 78 fotbollsplaner. Nästa steg är att frigöra berget där dammkroppen ska byggas från jordlager och torv, berättar Olof

Men redan innan, när skogen fortfarande stod kvar, kunde vi förbereda mycket av planeringsarbetet. Med hjälp av en drönare har vi laserskannat terrängen och fått fram en markmodell. Modellen har möjliggjort en mer detaljerad projektering och varit ett viktigt underlag tillsammans med de olika geotekniska och geofysiska undersökningar som har genomförts i området

I slutet av förra året borrade vi till ett antal provhål i området för att se hur marken där sandmagasinet ska byggas ser ut. Genom borrkärnorna som tagits upp har vi fått bra koll på bergets hållfasthet och vilken väg vattnet tar.


Olof från Zinkgruvan Mining och Jonas från Dala Borrenergi
framför borriggen som tagit upp kärnprover.

 

Zinkgruvan Mining först ut med ny typ av damm
Zinkgruvan Mining är först ut i Sverige med att endast bygga  det man kallar nedströmsdammar, det vill säga att dammarna byggs på utåt i stället för inåt på redan tidigare påfylld sand. Vi arbetar efter svensk lagstiftning men även den nya globala standarden för gruvdammar (GISTM).

– Vi har valt en säkrare men dyrare dammkonstruktion, fortsätter Olof

Vad händer fortsatt under 2023
Det som kommer ske under 2023 förutom färdigställande av mark är arbetet med infrastrukturen vid sandmagasinet. Vägar ska flyttas och rörgatan med elledningar, sandledningar och fiber ska dras om. Därefter påbörjas själva dammbygget. Enemossen norra planeras att driftsättas 2025.


Så här såg det ut på Enemossen norra i februari 2023. Fotat med drönare.
Tre filtertyper (morän, sand, grus) planeras att byggas in i dammen för att skydda Hemsjön.
Normalt brukar man bygga två filter.

 


Karta över sandmagasinet Enemossen.


Vad är ett sandmagasin och varför behövs det?
Ett sandmagasin är en dammkonstruktion som är anpassad till att på ett säkert sätt kunna hantera både sand och vatten samtidigt, jämf med vattenkraftsmagasin som bara lagrar vatten, men grundtekniken är densamma.
Ett sandmagasin behövs för att vi på ett säkert sätt ska ta hand om och lagra restprodukter från mineralutvinningen i gruva och anrikningsverk. Sandmagasinet är en del i reningsprocessen av det vatten som används i processen i anrikningsverket och vatten som återpumpas dit.

Snabba fakta:

  • Från starten 1977 har vi deponerat ca 14,8Mm3 sand vid Enemossen.
  • 35-40% av anrikningssanden används till återfyllnad under jord
  • Vi följer regler och rekommendationer i svensk lagstiftning, Gruv-Ridas, CDA, GISTM
  • Vi planerar för ett framtida sandmagasin som ska räcka fram till år 2057.

 

Text: Camilla Törnquist