Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Ansvarsfull gruvdrift sedan 1857

Vår verksamhet

Zinkgruvan Minings vision är att genom ansvarsfull gruvdrift med fokus på säkerhet och miljö skapa mervärde för medarbetare, närboende, aktieägare och övriga intressenter. Våra värdeord säkerhet, respekt, integritet och förträfflighet genomsyrar allt vi gör.

Hälsa och säkerhet har högsta prioritet och vi anammar mångfald, öppen dialog, samarbete och inkluderar alla. Vi gör det som är rätt och håller vad vi lovar. Vi ställer höga krav, utmanar oss själva och levererar överlägsna prestationer.