Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Zinkgruvan Mining ansöker om att inkludera Dalbyfyndigheten i nuvarande miljötillstånd

Publicerat den: 2021-03-11

Zinkgruvan Mining vill fortsätta vara en hållbar och konkurrenskraftig producent av zink, bly och koppar. Därför ansöker nu Zinkgruvan Mining om ändringstillstånd för att inkludera Dalbyfyndigheten i nuvarande miljötillstånd. Det skulle innebära att brytning kan påbörjas inom några år och att gruvans livslängd förlängs.

Den så kallade Dalbyfyndigheten är en fortsättning på den malm som idag bryts under jord i Zinkgruvan. Fyndigheten ligger på stort djup, mellan 750 och 1 800 meter under marken. Redan har det på 1100-meters djup borrats en ort fram till fyndigheten.

– Eftersom det inte handlar om någon ny verksamhet, utan om en förlängning av nuvarande underjordsgruva kan ändringen hanteras som ett ändringstillstånd, säger miljöchef Charlotte Odenberger. Utöver att få bryta Dalbyfyndigheten kommer ändringstillståndsansökan även att inkludera brytning av 1,6 miljoner ton malm per år oavsett malmtyp, samt ett utökat lager av malm ovan jord.

Det återstår fortfarande arbete med att ta fram brytningsplaner och att bestämma hur stora malmreserver fyndigheten skulle tillföra.

– Vi vet att Dalbyfyndigheten är en viktig tillgång för företagets framtid, säger gruvchef Craig Griffiths. Just nu jobbar vi på att ta fram en optimal brytningsplan.

Nu samråder företaget med myndigheter, fastighetsägare och allmänhet för att få in frågor och synpunkter i ett tidigt skede.

– Vi ser inte att införlivningen av Dalbyfyndigheten i befintlig verksamhet ökar vår påverkan på omgivningen, säger Charlotte Odenberger. Det beror på att vi kommer att använda samma infrastruktur som idag. Och det handlar även fortsatt om brytning på stora djup.

Faktaruta

  • Sedan 2019 har Zinkgruvan Mining en bearbetningskoncession avseende Dalbyfyndigheten.
  • Nuvarande miljötillstånd för den pågående verksamheten är tillståndsprövat enligt miljöbalken och erhölls 2015.
  • Det ändringstillstånd Zinkgruvan Mining har skickat in inkluderar ansökan om att inkludera Dalbyfyndigheten i företagets existerande miljötillstånd, att utöka kapaciteten för malmlagret vid anrikningsverket till 120 000 ton, samt möjlighet att öka produktionstakten från 1,5 miljoner ton till 1,6 miljoner ton per år oberoende av malmtyp.

 

 

f

Produktionsborrning under jord