Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Zinkgruvan Mining beviljas ändringstillstånd

Publicerat den: 2022-10-19

Den femte september i år inleddes huvudförhandlingen avseende företagets ansökan om att inkludera dalbymineraliseringen i företagets nuvarande miljötillstånd.

Under tisdagen meddelade mark-och miljödomstolen att ansökan har beviljats.

– Vi är förstås mycket glada över det förtroende vi har fått, säger vd Staffan Sandström. Nu har vi alla tillstånd som behövs för att kunna påbörja brytningen där inom ett par år.

Dalbymineraliseringen är en förlängning av den nuvarande verksamheten under jord, och ligger på stort djup. Den binds ihop med dagens produktionsområden genom en ny ramp.

I domen från mark-och miljödomstolen meddelades även att Zinkgruvan Mining ges utrymme för att i framtiden ha möjlighet att öka årsproduktionen till 1,6 miljoner ton oavsett malmsort. Dessutom får Zinkgruvan Mining tillstånd att lagra mer malm ovan jord.

– Mark-och miljödomstolens dom skapar en större trygghet och gör det enklare för långsiktiga investeringar i verksamheten, konstaterar Staffan Sandström.

Zinkgruvan Minings miljöchef Charlotte Odenberger är den som har lett det interna arbetet.

– Det är tack vare en stor arbetsinsats från våra egna medarbetare och ett bra samarbete med teknikkonsulter och advokater, som vi har gått i land med detta. Även dialogen och processen med myndigheter och domstol präglades av tydliga kompletteringsförfrågor som vi besvarade noggrant inför huvudförhandlingen.

 

Text: Monika Andersson

 

 

 

Ortdrivning under jord