Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Zinkgruvan Mining har passerat 1400 meters djup!

Publicerat den: 2024-06-18

Nu har ortdrivarna i Zinkgruvan Mining skjutit salvan i ramp 22 som gjorde att gruvan passerade 1400 meters djup. En ny milstolpe i företagets historia.

– Att vi nu tar oss längre ner i gruvan innebär att vi utökar området där vi kan bryta malm. Det är gruvans framtid, säger gruvchef Craig Griffiths. Det är alltid lika häftigt när man når en ny nivå och att vi nu, 1,4 kilometer under jord, bryter de metaller som behövs för ett modernt och hållbart samhälle.

-Nu siktar vi vidare mot 1500 meter samtidigt som vi utvecklar andra områden under jord som till exempel Dalby.

Arbetet att ta sig ner till 1400 meter har pågått under en lång tid och många arbetsgrupper på Zinkgruvan Mining har varit inblandade.

-Att ta sig ner 100 meter till i gruvan kan på pappret se ut som en enkel och inte allt för lång process. Men det ligger många timmars arbete bakom, med många olika yrkesgrupper inblandade och det är mycket som ska stämma, säger Fredrik Grönkvist, ortdrivare. Allt från provborrningar, planeringsingenjörernas jobb till sprängning och förstärkning av berget.

-Varje salva vi spränger tar oss cirka 4 meter längre framåt. Dessutom ska berget förstärkas och bultas samtidigt som all media och ventilation ska dras med, fortsätter Fredrik.

Produktionen i Zinkgruvan sker i dag på 350–1400 meters djup och i snitt produceras närmare 4500 ton malm per dag. Malm som sedan mals i stora kvarnar och därefter genomgår en flotationsprocess där bly, zink och kopparmineralen frigörs från det övriga berget. Till sist får man fram tre olika koncentrat, som sedan fraktas till kunder.  Zinkgruvan Mining är ett företag som hela tiden arbetar framåt, utvecklas och tänker på var man vill vara i framtiden. Säkerhet och miljö är de punkter som står överst på företagets agenda, men delar som automatisering, utveckling i närområdet, hitta mer malm och vara en attraktiv arbetsgivare är viktiga aspekter.

För mer information och fler bilder kontakta: Camilla Törnquist på camilla.tornquist@lundinmining.com 0730-497889 zinkgruvanmining.com

Om Zinkgruvan Mining
Vi bryter malm och producerar koncentrat av zink, koppar och bly. Metaller har en avgörande betydelse för ett modernt samhälle. Det gör oss till en viktig aktör i klimatomställningen. På Zinkgruvan Mining kombinerar vi långsiktig hållbarhet med digital utveckling och stolt tradition. Zinkgruvan Mining finns strax utanför Askersund, nära både natur och storstad. Vi är inte bara Sveriges äldsta och sydligaste gruva i bruk. Vi är en Askersund kommuns största privata arbetsgivare, en arbetsplats för 460 medarbetare med många olika yrkesroller. Zinkgruvan Mining är en del av den internationella koncernen Lundin Mining med huvudkontor i Vancouver, Kanada och verksamhet över hela världen.

Laddning av sista salvan

Bultning

Borrning