Nyheter

 

2019-09-12 Interview with Michael Dörfling – a mining engineer traveling the world as part of the Lundin Mining graduate program.  
2019-06-18 Nytt nummer av Zinktrycket
2019-05-27 Arbetsplatsolycka under jord 
2019-05-16 Zinkgruvan fortsätter satsning på fri sommarsimskola.
2019-04-17 Zinkgruvans vägvisare leder vägen
2019-04-12 Ny rapport: Innovationsplattform Bergslagen
2019-04-09 Årets Lundin Mining stipendiater drar till Chile
2019-03-20 Staffan Sandström blir ny VD från och med den 1 juni
2019-03-12 Zinkgruvan Mining stöttar nytt program för entreprenörer
2019-02-19 Den 28 februari öppnar anmälan till årets Zinkgruvan Run of Mine
2019-02-12 Zinkgruvan Mining bjuder in till skriftligt samråd inför ansökan om bearbetningskoncession för området Flaxen nr 1.
2019-01-17 Zinkgruvan Mining söker 60 semestervikarier
2018-12.12 Landshövding Maria Larsson invigde Zinkgruvan Minings storsatsning på att återvinna gruvvärme.
2018-12-12 Zinkgruvans sportfiskeklubb blev Årets Zinkgruvian
2018-11-23 Årets andra nummer av Zinkgruvan Minings medarbetartidning Zinktrycket.

Äldre nyheter här