2018-11-09 Hydrologiska undersökning öster om Zinkgruvan
20 18-11-08 Zinkgruvan Mining bjuder in till skriftligt samråd angående bearbetningskoncessionsområdet Dalby K nr 1
2018-10-02 Bergras den 15 oktober anmält till Arbetsmiljöverket
2018-11-01 Louise Lindskog – en resurssmart prospekteringschef
201810-26 Blivande mättekniker praktiserar hos Zinkgruvan
2018-10-25 Zinkgruvan vill veta vad närboende tycker
2018-08-28 Naturinventering görs öster om Zinkgruvan
2018-07-31 Zinkgruvan Mining medarrangerar event för människors lika värde
2018-05-31. Craig Griffiths blir ny gruvchef.
2018-05-03. Från restprodukt till resurs: test med grönlutslam på sandmagasinet Enemossen.
2018-04-27. Guidade turer – ovan jord
2018-04-25. Karriär. Helen och Emelie vill bli både ledare och ingenjörer
2018-01-03. Nytt nummer av Zinkgruvan Minings medarbetartidning

Fler nyheter här