2019-02-19 Den 28 februari öppnar anmälan till årets Zinkgruvan Run of Mine
2019-02-12 Zinkgruvan Mining bjuder in till skriftligt samråd inför ansökan om bearbetningskoncession för området Flaxen nr 1.
2019-01-17 Zinkgruvan Mining söker 60 semestervikarier
2018-12.12 Landshövding Maria Larsson invigde Zinkgruvan Minings storsatsning på att återvinna gruvvärme.
2018-12-12 Zinkgruvans sportfiskeklubb blev Årets Zinkgruvian
2018-11-23 Årets andra nummer av Zinkgruvan Minings medarbetartidning Zinktrycket.
2018-11-09 Hydrologiska undersökning öster om Zinkgruvan
20 18-11-08 Zinkgruvan Mining bjuder in till skriftligt samråd angående bearbetningskoncessionsområdet Dalby K nr 1
2018-11-02 Bergras den 15 oktober anmält till Arbetsmiljöverket
2018-11-01 Louise Lindskog – en resurssmart prospekteringschef
201810-26 Blivande mättekniker praktiserar hos Zinkgruvan

Äldre nyheter här