Nyheter

 

2020-04-02 Zinkgruvan Mining skänker 400 flyktmasker till sjukvården
2020-03-22 Zinkgruvan Minings försiktighetsåtgärder avseende coronaviruset.
2020-03-11 Årets första nummer av Zinktrycket. Tema: automation.
2020-02-21 Sökes: En koordinator till hållbart entreprenörsprogram
2019-10-23  Nytt nummer av medarbetartidningen Zinktrycket 
2019-09-12 Interview with Michael Dörfling – a mining engineer traveling the world as part of the Lundin Mining graduate program.  
2019-06-18 Nytt nummer av Zinktrycket
2019-05-27 Arbetsplatsolycka under jord 
2019-05-16 Zinkgruvan fortsätter satsning på fri sommarsimskola.
2019-04-17 Zinkgruvans vägvisare leder vägen
2019-04-12 Ny rapport: Innovationsplattform Bergslagen
2019-04-09 Årets Lundin Mining stipendiater drar till Chile
2019-03-20 Staffan Sandström blir ny VD från och med den 1 juni

Äldre nyheter här