Om oss

Zinkgruvan Mining ingår sedan 2004 ett helägt dotterbolag inom Lundin Mining koncernen. Gruvan har varit i kontinuerlig produktion sedan 1857 och producerar idag koncentrat av zink, bly och koppar i världsklass.  Även silver utvinns i ett senare skede ur blykoncentratet. Zinkgruvan är Sveriges sydligaste underjordsgruva, belägen i samhället Zinkgruvan två mil från Askersund och sex mil söder om Örebro. Malmproduktionen under 2016 blev 1,2 miljoner ton producerad malm och omsättningen cirka 1 500 miljoner kronor. Företaget har 390 anställda och ett sextiotal entreprenörer.

RollupOrginal.12-18-01b kopia

Zinkgruvan ligger nästan precis mitt emellan Stockholm och Göteborg.

 

Zinkgruvan Mining i siffror

Startår: 1857

Antal medarbetare: 380

Andel kvinnor: 17 %

Antal yrkeskategorier: 90+

TRIF*: 1,7

Producerad malm (2016): 1,16 miljoner ton

Anrikad malm (2016): 1,2 miljoner ton

Metallproduktion (2016):

– Zink: 78 500 ton

– Bly: 31 700 ton

– Koppar: 1 900 ton

– Silver 69 ton

Omsättning:  1 500 miljoner kronor

Antal fordon under jord: Cirka 200

Gruvans djup: 1300 meter

 

* Antal olycksfall som resulterat i frånvaro eller medicinsk behandling per 200 000 arbetade timmar.

 

Om Lundin Mining

Lundin Mining är en internationell gruvkoncern med verksamhet på tre kontinenter. Koncernen har huvudkontor i Toronto, Kanada och äger gruvor i Sverige, Portugal, USA och Chile. Koncernen är noterad på börsen i Toronto och Stockholm.

→ Läs mer om koncernen här