Om oss

Zinkgruvan Mining ingår sedan 2004 ett helägt dotterbolag inom Lundin Mining koncernen. Gruvan har varit i kontinuerlig produktion sedan 1857 och producerar idag koncentrat av zink, bly och koppar i världsklass.  Även silver utvinns i ett senare skede ur blykoncentratet. Zinkgruvan är Sveriges sydligaste underjordsgruva, belägen i samhället Zinkgruvan två mil från Askersund och sex mil söder om Örebro. Malmproduktionen under 2017 blev 1,3 miljoner ton producerad malm och omsättningen cirka 2 miljarder kronor. Företaget har 400 medarbetare och ett sjuttiotal entreprenörer.

RollupOrginal.12-18-01b kopia

Zinkgruvan ligger nästan precis mitt emellan Stockholm och Göteborg.

 

Zinkgruvan Mining i siffror

Startår: 1857

Antal medarbetare: 400

Andel kvinnor: 17 %

Antal yrkeskategorier: 90+

TRIF*: 1,4

Producerad malm (2017): 1,3 miljoner ton

Anrikad malm (2017): 1,3 miljoner ton

Metallproduktion (2017):

– Zink: 78 000 ton

– Bly: 28 000 ton

– Koppar: 977 ton

– Silver 73 ton

Omsättning:  2 miljarder kronor

Antal fordon under jord: Cirka 200

Gruvans djup: 1400 meter

 

* Antal olycksfall som resulterat i frånvaro eller medicinsk behandling per 200 000 arbetade timmar.

 

Om Lundin Mining

Lundin Mining är en internationell gruvkoncern med verksamhet på tre kontinenter. Koncernen har huvudkontor i Toronto, Kanada och äger gruvor i Sverige, Portugal, USA och Chile. Koncernen är noterad på börsen i Toronto och Stockholm.

→ Läs mer om koncernen här