Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Nu bygger vi nya ventilationsschakt

Publicerat den: 2023-03-13

En betydelsefull milstolpe i Zinkgruvan Minings historia inträffade förra året när vi fick alla tillstånd från bland annat från Mark- och Miljödomstolen för att inkludera dalbymineraliseringen i vårt nuvarande brytningstillstånd. Dalbymineraliseringen är en förlängning av verksamheten under jord.

Förra året påbörjades ortdrivningen under jord för att koppla ihop dalbymineraliseringen med de nuvarande brytningsområdena. Går allt enligt plan kan vi börja bryta malm i dalbymineraliseringen 2025.

För att säkerställa en bra arbetsmiljö för våra medarbetare behöver vi bygga nya ventilationsschakt i närheten av det nya produktionsområdet. Schakten som kommer bli hela 630 meter djupa, ligger precis bredvid varandra väster om Dalbysjön (se kartan nedan).

Vilket arbete pågår nu?
Vi har påbörjat markförberedelserna där schakten ska placeras. Skog på ett område av cirka 0,16 hektar (motsvarar storleken av en större villatomt) har tagits ner.  Nu fortsätter vi bereda markområdet genom att ta bort ta bort stubbar och massajord. På sikt kommer även en mindre volym berg att tas bort. Vi kommer också förlänga vägen från den närliggande kraftledningsgatan till schakten.

Hör gärna av dig om du har frågor till: Stephan Söderberg, projektledare, 0583-88 26 13.

 

Text: Camilla Törnquist