Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Zinkgruvan Mining bygger vattenreningsverk

Publicerat den: 2023-07-12

Under 2023 påbörjar Zinkgruvan Mining byggnationen av ett vattenreningsverk vid sandmagasinet Enemossen. På en yta över 1000 kvadratmeter kommer det ha en kapacitet på 500 kubikmeter renat vatten i timmen.

Charlotte Odenberger, hållbarhetschef, förklarar att vattenreningsverket kommer ha en egen organisation för drift och underhåll, med en kapacitet på 500 kubikmeter renat vatten i timmen.

-Just nu renar vi överskottsvattnet genom sedimentering och genom att tillsätta lut, vilket höjer pH-värdet i vattnet som gör att metallerna fäller ut. Med ett vattenreningsverk kommer vi få bättre kontroll över hela reningsprocessen och höja kvaliteten på reningen. Vi bygger en anläggning som skapar förutsättningar för framtiden, säger Charlotte.

Vattenreningsverket kommer vara klart att tas i bruk 2025-2026..

 

 

 

En skiss som visar hur vattenreningsverket kommer se ut.

 

 

FAKTA

→ Var: På en udde vid Klarningssjöns östra strand, mellan vattnet och vägen ut till sandmagasinet.

→ Varför: Allt vatten som Zinkgruvan Mining använder i gruva och verk ingår i ett och samma flöde. Det cirkulerar och återanvänds, men fylls hela tiden på, dels med nytt råvatten, dels genom att det regnar. Överskottet måste ta vägen någonstans, och vägen ut går via Ekershyttebäcken

→ Zinkgruvan Mining mäter och analyserar vattnet kontinuerligt så att vi inte överskrider några gränsvärden.