Årets första nummer av informationstidningen Zinktrycket är här

Publicerat den: 2023-05-15

I tidningen Zinktrycket belyser vi nyheter från företaget, lyfter goda exempel och engagerade medarbetare. Vi blickar både bakåt och framåt – och utåt i världen.

I det nya numret av Zinktrycket kan du bland annat läsa om vår hur automatiseringen ställer nya krav på våra nät som måste fungera 24-7, om vårt allra första batteridrivna fordon, vara en flyga på väggen hos ledningsgruppen och mycket mer.

Läs här:

Zinktrycket #1 2023