Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Arbetsmiljöpris till Zinkgruvan Mining

Publicerat den: 2024-02-13

Zinkgruvan Mining vann i februari Svemins Arbetsmiljöpris 2024 för vårt säkerhetsarbete och det nya arbetssättet med kritiska kontroller som räddar liv.

Priset delades ut av Svemin under den årliga arbetsmiljökonferensen i Luleå och togs emot på scenen av vår VD Staffan Sandström och skyddsombud Fredrik Grönkvist.

Motiveringen: ”Bra samverkan mellan ledning, chefer, arbetstagare och skyddsombud vinner alla på och det är vad som krävs för att uppnå en säker arbetsplats. Vinnarna har under 2023 framgångsrikt implementerat ett nytt arbetssätt för att minska allvarliga olyckor och dödsfall. Med utgångspunkt i delaktighet, samverkan och ansvar förväntas arbetssättet öka engagemanget hos alla på företaget och skapa förståelse för att säkerhet alltid har högsta prioritet.”

– Det känns jättekul att få ta emot detta pris bland alla nominerade. Det är ett pris för en stor laginsats som genomförts av såväl ledare som medarbetare längst ut i fronten, säger Lars Bengtsson, arbetsmiljöchef på Zinkgruvan Mining.

– Vi har fortfarande ett hårt arbete framför oss för att få allt på plats, men tillsammans genom delaktighet och samverkan är vi övertygade om att detta kommer hjälpa oss i vårt arbete mot en ännu säkrare arbetsplats, säger Bengtsson.