Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Efterbehandlingsprojekt vid Storlidengruvan

Publicerat den: 2022-04-22

Mellan 2001 och 2008 var Storlidengruvan i drift. Den ligger utanför Malå i Västerbottens län. Under de åren gruvan var öppen bröts 1,8 miljoner ton zink-och kopparmalm.

Kopplingen till Zinkgruvan Mining

Sedan 2005 ägs Storlidengruvan av Lundin Mining. Eftersom Zinkgruvan Mining är den enda svenska enheten inom koncernen, så är det Zinkgruvan Mining som leder arbetet med efterbehandlingen och har dialog med myndigheter och närboende.

Området efterbehandlades 2008

När verksamheten lades ned 2008 så efterbehandlades industriområdet. Efterbehandlingen utfördes enligt en fastställd plan som godkänts av miljödomstolen.

Därefter har nya marktekniska undersökningar gjorts som visat på behov av ytterligare efterbehandlingsåtgärder.

Under sommaren kommer ytterligare efterbehandlingsåtgärder göras på det före detta industriområdet. Det ytliga jordlagret kommer schaktas bort och jordmassorna kommer transporteras till en deponi i Umeå.

När det ytliga jordlagret har tagits bort är förhoppningen att få skog att åter trivas.

-Det kommer tillföra ett mervärde som gynnar det lokala växt-och djurlivet och får området att smälta in i landskapsbilden, berättar projektledare Inger Frost Kristensen. Förhoppningen är att under 2023 påbörja arbetet med att skapa återväxt.

 

Vid frågor om efterbehandlingsprojektet av det före detta industriområdet vid Storlidengruvan kontakta Monika Andersson, kommunikationsansvarig. Epost: monika.andersson@lundinmining.com Tel: 072-705 35 00.

 

Idag – Storlidengruvans före detta industriområde

 

 

Då – Så här såg det ut när Storlidengruvan var i drift. Den stängde 2008.