Google translate Zinkgruvanmining.com

Translate the page to English with Google Translate. You can choose another language after the click Translate the page to English.

Samverkan i fokus för Zinkgruvan Minings entreprenörsprogram ”Zinkgruvan Mining re:think”.

Publicerat den: 2022-02-22

Inom kort startar den fjärde cykeln av Zinkgruvan Minings entreprenörsprogram Zinkgruvan Mining re:think. Resultaten från de tidigare cyklerna visar på bra resultat och programmet var även tidigt ute med att ställa om till att fokusera på att stötta flera lokala företag genom coronakrisen. Det gjordes genom att bland annat erbjuda mentorskap och kompetensutveckling inom affärsutveckling.

– Tack vare ett bra samarbete med kommunen var startsträckan väldigt kort att ställa om programmet. Det är ett bra exempel på hur kommun och näringsliv kan samverka i dessa frågor. Vi inom gruvnäringen klarade oss bra genom coronakrisen, men många andra branscher har haft det tufft, säger Monika Andersson, kommunikationsansvarig på Zinkgruvan Mining.

Resultatet av de två sista ”pandemicyklerna” av Zinkgruvan Mining Re:think har varit gott. 16 av 19 de deltagande företagen ökade sin omsättning trots rådande kris.

– Vi tror att entreprenörsprogrammet har bidragit till att många av de företag som deltog i programmet har klarat sig relativt bra, menar Monika Andersson.

Företagen som deltagit i de senaste omgångarna av Zinkgruvan Mining re:think är viktiga jobbskapare och har skapat över 100 jobbtillfällen i Askersund. De företag som deltog under 2021 hade 61 procent kvinnor i ledande position, antingen som vd eller som styrelseordförande.

– Programmet har haft hög kvinnlig närvaro, vilket är både roligt och viktigt. Vi har fått mycket bra feedback från lokala aktörer och det har knutits nya kontakter. Förhoppningen är att fler har insett behovet och värdet av att samverka.

För oss på Zinkgruvan Mining är samhällsengagemang en naturlig del av vår verksamhet. Vi jobbar strategiskt med frågorna och med att identifiera både utmaningar och möjligheter. I år tar vi exempelvis inte in nya entreprenörer i programmet utan vill i stället vidareutveckla och förvalta de entreprenörer vi redan har med oss. Men även på att bygga forum och strukturer för fortsatt samverkan. Hållbarhetstanken är viktig.

Redan från start har Zinkgruvan Mining re:think fått ett bra gensvar.

– Vi har ett bra samarbete med Askersunds kommun och det regionala näringslivet, menar Monika Andersson. Vår verksamhet ger ungefär 550 direkta arbetstillfällen i form av anställda och entreprenörer, och därutöver förstås leverantörer och underleverantörer. Det är viktigt för oss att vi även fortsatt kan attrahera rätt kompetens. Då är det viktigt att vi har en stark region som gör att det är attraktivt att bo och verka i här, avslutar Monika Andersson.

Monika Andersson, chef kommunikation och samhällsansvar.