Sponsring

Vår strategi är att maximera värdet vi skapar, samtidigt som vi tar ansvar för att minimera vår påverkan på miljö och samhälle. Vi vill bidra till ett attraktivt och hållbart närsamhälle, vilket vi ser som viktigt för att behålla kompetenta medarbetare och rekrytera nya.

Våra fokusområden är:

Ungdomsidrott och kultur för unga. Aktivera barn och ungdomar, med riktade satsningar mot tjejer.

Entreprenörskap och innovation. För att minska beroendet av Zinkgruvan Mining och bygga ett robust och starkt närsamhälle, samt bygga broar med både lokala och regionala aktörer.

Utbildning. Verka för en bra skola, med fokus på teknikämnen.

Mångfald och jämställdhet.

Hållbarhetsperspektivet ska vara en del av alla satsningar vi gör.

Vad sponsrar Zinkgruvan Mining?

Sponsringen ska medverka till att skapa attraktiva och hållbara samhällen för våra nuvarande och kommande medarbetare och för medborgarna på våra verksamhetsorter. Den ska medverka till att höja kännedomen om Zinkgruvan Mining och ska även medverka till att öka stödet och engagemanget för gruvbranschen och underlätta för oss och andra att utveckla hållbar gruvdrift.

Vi premierar även föreningar och samarbetspartners som arbetar med att främja mångfald och har ett aktivt hållbarhetstänk.

Så ansöker du om sponsring

Din ansökan ska innehålla

1.Beskrivning av verksamheten

2. Beskrivning av det ni ansöker för.

3. Förslag på motprestation

4. Önskat sponsringsbelopp

Mejla din ansökan till sponsring@lundinmining.com