Sponsring

Vår strategi är att maximera värdet vi skapar, samtidigt som vi tar ansvar för att minimera vår negativa påverkan på miljö och samhälle. Vi vill bidra till ett attraktivt närsamhälle, vilket vi ser som viktigt för att behålla kompetenta medarbetare och rekrytera nya.

Det gör vi bland annat genom att sponsra barn-och ungdomsaktiviteter, teknikkurser för barn och främja det lokala näringslivet.

Vår strategi tar avstamp i att maximera värdet vi skapar, samtidigt som vi tar ansvar för att minimera vår negativa påverkan på miljö och samhälle.

Vi vill bidra till attraktiva samhällen på våra verksamhetsorter, något som vi ser som strategiskt viktigt för att kunna behålla våra kompetenta medarbetare och för att locka nya.

Vem sponsrar Zinkgruvan Mining?

Sponsringen ska medverka till att skapa attraktiva samhällen för våra nuvarande och kommande medarbetare och för medborgarna på våra verksamhetsorter. Den ska medverka till att höja kännedomen om Zinkgruvan Mining och ska även medverka till att öka stödet och engagemanget för gruvbranschen och underlätta för oss och andra att utveckla hållbar gruvdrift.

Vårt sponsorskap kräver att det finns ett seriöst och aktivt arbete med att förebygga alkohol- och droganvändande och att verksamheten bedrivs med Fair Play i fokus. Vi premierar även föreningar och samarbetspartners med ett aktivt hållbarhetstänk.

Så ansöker du om sponsring

Din ansökan ska innehålla

1.Beskrivning av verksamheten

2. Beskrivning av ansökan

3. Förslag på motprestation

4. Önskat sponsringsbelopp

Mejla din ansökan till sponsring@lundinmining.com