Så främjar vi den biologiska mångfalden

Under 2022 påbörjades markarbetet för att anlägga gröna områden på och omkring vårt industriområde, så kallade gröna ridåer och även ängsmark.

Grönområdena ska främja den biologiska mångfalden genom att gynna pollinerande insekter, och dessutom hjälper grönområdena till att förhindra damning.

Satsningen går i linje med den färdplan för biologisk mångfald som gruvnäringen i Sverige gemensamt tagit fram.

Arbetet med våra grönområden genomförs stegvis under tre år och redan efter knappt ett år kan vi konstatera att projektet både blomstrar och surrar!

 

h